Föreningen

Enligt stadgarna, har Cederbergska släktföreningen till ändamål

  • att verka för sammanhållning inom släkten
  • att tillvarata gemensamma släktintressen
  • att föra släktregister samt utföra forskning i släktens historia

Det gör vi bl.a. genom släktmöten, en tidning och genom den här hemsidan
Vi är också aktiva på Facebook och Instagram
facebook.com/groups/cederberg
instagram.com/cederbergarna

Anmäl släktuppdateringar via vårt formulär. Även icke medlemmar men släktingar är välkomna med uppdateringar.

Link til uppdaterings-formulär,   tryck här,

Om medlemskap, se här