Vår historia

Föreningen – så här började det….

Cederbergska släktföreningen började med en tanke hos Gösta Kellgren, dotterson till kyrkoherdeparet. Gösta kontaktade sin gudson Arne Th. Blohm och bad honom vara behjälplig starta föreningen.

Detta ledde till att ett antal släktingar, närmare bestämt 54 stycken, samlades på Margareta Hushållskola i Stockholm den 25 februari 1965 och tog ett beslut att starta föreningen. En interrimsstyrelse tillsattes.

Den 30 oktober samma år antogs föreningens första stadgar. Till mötet hade våra släktingar Jaakko och hans hustru Liisa Päivärinta samt Laine Päivärinta kommit från Finland för att delta i mötet, så föreningen hade tagit första steget utanför Sverige.

Vid sitt första konstituerande sammanträde utnämndes Gustaf Adolf Brandt till hedersledamot. Gustaf Adolf ”Gutten” Brandt var amiralitetspastor i Skeppsholms församling. Hos honom träffades föreningen för nästa möte, som inleddes med samling i Skeppsholmskyrkan och fortsatte i Skeppsholms prästgård.

Ledamöter i de två första styrelserna bestod i stort sett av samma personer, var Karl-Gustaf ”Budde” Cederberg (ordf.), Gösta Kellgren (vice.ordf.), Arne Th. Blohm (sekreterare och kassaförvaltare), Ove Brandt, Vivi Hjelmberg, Kjell Edström, Björn Schlyter, Ulf Brandt och Paavo Päivärinta.

Föreningens arkivarie var Lennart Bouvin och revisorer var Åke Atterberg och Gösta Syrén. Under föreningens senare år har många med stora insatser bidragit till Cederbergska Släktföreningens utveckling. Här ska bara nämnas den betydelse som våra sekreterare Brita Schlyter och Britt Barthels haft för föreningen.

Föreningen har fått oersättligt ekonomiskt stöd till sin verksamhet av Gösta Kellgren både under hans livstid och genom testamente. Det är tack vare dessa donationer våra släktmöten kan subventioneras så kraftigt.Göstas mycket tydligt uttalade önskan var att föreningen skulle verka för inbördes trevnad och skapa möjligheter för släktingar att träffas – och det har vi ju försökt göra med den äran i hittills fyrtio år. Allmänt släktmöte har hållits vartannat år med årsmötesförhandlingar, festmiddag och omväxlande programverksamhet.

Vår hedersledamot och donator Gösta Kellgren avled den 8 november 1976.