Gratis medlemskap från 18-25 år

Du som just fyllt 18 år kan bli medlem utan at betala medlemsavgift. Man betalar först medlemsavgift från det år man fyller 25 år. Medlemsavgiften är från 2020 250 kr om året.