GDPR politik

Godkännande av användning av personuppgifter (inklusive foton) för Cederberska släktföreningen

Genom ditt medlemskap i Cederbergska släktföreningen godkänner du att dina personuppgifter lagras och används i föreningens verksamhet, aktiviteter och i föreningens media (främst i släktblad och på hemsida.)
Anmälan till och deltagande i aktivitet anordnad av Cederbergska släktföreningen, CSF innebär godkännande av att personuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress registreras hos aktivitetsansvarig. Ändamålet för detta är att kunna få en överblick över de anmälda och kunna kontakta dessa för information. Anmälan och deltagande innebär också att man godkänner att förekomma med namn i reportage för aktiviteten samt på foton tagna under aktiviteten. Reportage och foton som kan komma att publiceras på CSF hemsida och i sociala medier. Det är av ett allmänt intresse bland föreningens medlemmar att kunna ta del av föreningens verksamhet och aktiviteter genom reportage och fotografier.
Har man något att invända rörande ovan, kontakta medlemsregister@cederberg.net eller någon i CSFs styrelse.

Medlems rätt

Deltagare på av CSF anordnade aktiviteter har rätt att undantas från publikation på hemsida och i sociala medier enligt ovan. Detta skall i så fall meddelas medlemsregister@cederberg.net. eller medlem i föreningens styrelse.
Har man frågor eller invändningar om CSF hantering av personuppgifter ska man kontakta medlemsregistret@cederberg.net.

Läs mer i Cederberska släktföreningens policydokument här.